• Tjänster

Utbildning & Konsulttjänster

Verksamhetsanalyser / Nulägesanalyser:

 

·         ISO 55000
.         PAS 55

·         SIQ-analyser 

 

Driftsäkerhet & Underhåll

 

Konkreta och jordnära utbildningar och konsulttjänster erbjuds inom följande områden:

 

· Visoner - mål - strategier för underhållsorganisationer

· KPI, Nyckeltal

· Planering & Beredning

· Organisationsutveckling (UH)

· Ekonomisk kalkylering LCC/LCP inklusive Nuvärdesmetoden

· Tillgänglighetberäkningar

· TAK-mätning

· RCM:  Reliability Centered Maintenance

· RCA: Root Cause Analysis,

· Lean Maintenance

· TPM / TPU: Total Productive Maintenance
· 5S

· Operatörsunderhåll

· Förbättringsgrupper

· Effektivt förebyggande underhåll

 

 

 

 

Vad gör vi?

Tar oss tid att förstå era behov, analysera era utmaningar och leverera konkreta och hållbara resultat.

 

Hur gör vi det?

Genom utbildning och/eller konsulting arbetar vi jämsides med era anställda för att etablera bestående förbättringar.

 

Var gör vi det?

Hos industriella organisationer, på golvet och i styrelserummet, överallt där det behövs.