• Nyheter: Underhållsutbildning - underhållskonsult

Midroc Project Management AB har förvärvat Idhammar Produktion AB.

Därmed stärker Midroc sitt erbjudande inom Asset Management och underhåll samtidigt som Idhammars förmåga att stötta sina kunders utveckling och tillgodose marknadens behov ökar.

SweMain + Idhammar = Sant 

Sedan 2011 har SweMain Consulting haft ett exklusivt samarbete med Idhammar AB. (www.idhammar.se) Detta samarbete har förstärkts under åren där Swemain successivt förvärvat aktier i Idhammar och sedan slutet på 2016 är SweMain och Idhammar helt integrerade.

 

SweMain Consulting Hockey Games anordnas för andra året i rad

Den 15-16 april anordnas SweMain Consulting Hockey Games för andra året i rad. Cupen äger rum i Stockholm för ungdomar födda 2000. Mer information finns under följande länk: http://www.cuponline.se/news.aspx?cupid=16881&id=44768

Vinnarna får äran att höja den näst mest åtråvärda pokalen (näst efter Stanly cup pokalen)!

Norra Europas största mässa inom Drift och Underhåll

Förra veckan var det åter dags för Underhållsmässan som äger rum vart annat år på Svenska mässan i Göteborg. Denna mässa var mer välfylld än tidigare (drygt 10.000 besökare) vilket förstärker känslan av att driftsäkerhet och underhåll får större och större slagkraft inom den europeiska industrin.  På bilden hålls föredrag om ”Att leda och utveckla Underhåll”  vilket lockade många åhörare.

SweMain växer för 4:e året i rad!

2015 var det mest produktiva året sedan starten 2011. Det är tydligt att fler och fler industriella aktörer förstår vikten av driftsäkerhet och ett hållbart underhåll. I samma takt som tung kompetens lyfts in i ledande befattningar identifieras också slöserier och vikten av ökad hållbarhet och ett effektivare underhåll. Även den nya standaren ISO 55000 lyfter upp vikten av Asset Management av fysiska tillgångar och hjälper företag att identifiera vägen till ett slagkraftigt underhåll!
 

Summering av 2014

Hur man än vrider och vänder på året som gått så är det vissa ord och tankar som återkommer. Hektiskt, roligt, spännande och väldigt produktivt. Så pass hektiskt att det tyvärr  inte har funnits tid att ta emot och genomföra alla de förfrågningar på utbildning och konsultstöd som kommit in under året. Det har bland annat bedrivits ett omfattande och uppmärksammat förbättringsarbete på Ledningsnät på Stockholm Vatten vilket även dokumenterats i tidsskriften Vattentrycket. Detta arbete fortsätter även under 2015. Andra nya, och gamla kunder, har under året varit: Preems oljeraffinaderier i Lysekil och Göteborg, Uddevalla Energi, Borlänge Energi, BP, Total, Scania i Oskarshamn och Södertälje, LKAB, Swedavia, Posten och Dynamate.
 

Stort tack till alla trogna kunder!

Senvår, sommar och höst har varit intensiva. Glädjande att se att sammarbetet utökas hos våra kunder. Ofta hänger detta ihop med att en ledning med gedigen underhållskompetens ofta identifierar fördelar med driftsäkerhetsutveckling. Antingen i form av utbildningsbehov och/eller hjälp att direkt införa nya metoder och tankesätt i organisationen. I princip samtliga kunder fortsätter identifiera behov och möjligheter. Vi skulle också passa på att tacka de nya kunderna Cementa, Stockholm Vatten och Mälarenergi välkomna!

2 kilo sprängdeg till almanackan tack!

Det har varit intensivt på både konsult- och utbildningsfronten. Kalendrarna är fyllda till bristningsgränsen fram till sommaren. Det är glädjande att se att det verkar vara fler och fler som uppmärksammat vikten av hög kompetens hos sina medarbetare, både utförare och ledare! Det är även glädjande att se att våra kunder fortsättar att återkomma. Under senhöst och vinter har samarbetet stärkts ytterligare med bland annat: Preem, Höganäs, Culinar, Linköpings Universitet, Scania och Dynamate (både Sverige och Sydamerika) Astra Zeneca, Posten, Gnutti Powertrain för att nämna några. Samtidigt som vi välkomnat nya kunder som till exempel: Billerud, OKG, Arla och COOR. Värt att nämnas är också att SweMain Consulting AB allians med Idhammar AB har förstärkts ytterligare!

Omfattande ledarskapsutbildning i Brasilien

Denna vecka görs första besöket på Scanias fabrik i Sao Paulo, Brasilien. Under vintern/våren kommer sedan totalt 4 utbildningstillfällen att genomföras på plats. Detta är ytterligare ett tecken på att Scanias ledning förstår vikten av hög kompetens bland underhållsledare. Fortsättning följer...

En hektisk och väldigt produktiv höst!

Höstens aktiviteter har varit väldigt intensiva. Så intensiva att denna sida ej blivit uppdaterad. Det har varit, och är, en blandning av utbildningar och konsulttjänster till bland annat: Linköpings universitet, Gnutti Powertrain, Borlänge Energi, Höganäs, Lyckeby Culinar, Astra Zeneca, Outokumpu, LKAB, Preem och Posten i Göteborg för att nämna några.

SweMain Consulting AB ser fram emot en behövlig semester och en väldigt spännande höst!

Kommande höst och vinter kommer att bestå av konsultjobb och utbildning hos både befintliga och nya kunder. Några av de befintliga kunder som beställt ytterligare utbildningar är Astra Zeneca, Borlänge Energi, Preem och Gnutti Powertrain. Vi kommer även under hösten att välkomna nya kunder som Outokumpu Stainless AB, LKAB, Culinar och Höganäs. Kommande vinter samt vår kommer även att bestå av ledarskapsutbildningar åt en svensk aktör i Sydamerika.

Bolidens ledning förstår vikten av en effektiv planering och beredning av underhållet!

Därav genomförs nu en 3 dagars utbildning av planerare och beredare för att säkerställa ett optimalt arbetssätt på Rönnskärsverket.

Gnutti Powertrain AB, f.d. Finnveden Powertrain AB investerar i kompetenshöjning inom Logisk felsökning.

Gnutti Powertrain AB är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom valda segment av den globala kommersiella fordonsindustrin. Gnutti Powertrain AB utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter och delsystem för motor och kraftöverföring, bla åt Volvo och Scania. Företaget ingår i italienska Gnuttikoncernen.

Bosch Rexroth f.d. Hägglunds Drives satsar på kompetensutveckling inom Logisk Felsökning.

Rexroth är världens ledande leverantör inom industriell automation och mobilhydraulik. De kan tillsammans med sina drygt 34 000 anställda
stoltsera med ett komplett produktprogram, djup kompetens och god service.

Till följd av förra årets verksamhetsanalys på Borlänge Energi hyrs nu 2 förändringsledare in.

Verksamhetsanalysen / nulägesanalysen identifierade ett flertal områden där förbättringar kan genomföras med relativt små medel. 3 olika projektgrupper startas parallellt för att utnyttja denna förbättringspotential. 2 av grupperna kommer att jobba på strategisk nivå och en grupp på operativ nivå. Projektavslut preliminärt i juli.

Preemraff Lysekil,  Foto: Thomas Ögren Preemraff Lysekil, Foto: Thomas Ögren

 I veckan inleds en omfattande utbildningsinsats på Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg. Utbildningen som består av bl.a. driftsäkerhet, team building, förebyggande uh etc. är tänkt att effektivisera samt likrikta personalstyrkan.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras.

Vidare förtroende hos AstraZeneca AB som under veckan inleder ytterligare utbildningar inom Beredning & Planering.

Under fjolåret genomfördes en utbildningsinsats inom Beredning & Planering som har börjat ge utdelning inom verksamheten. För att förstärka fokusen mot en proaktiv verksamhet satsar man på ytterligare en utbildning med nya förhoppningsfulla deltagare!

Avrapportering av verksamhetsanalysen på Borlänge Energi.

Idag sker avrapportering av det omfattande analysarbete som genomförts på Borlänge Energi AB. Analysen inkluderar även konkreta förslag på förbättringsområden med en detaljerad plan på fortsatt arbete.

Idag fortsätter den omfattande utbildningsinsatsen åt nyanställda vid Dynamate – ett helägt dotterbolag till Scania CV AB.

Detta är sista veckan (för SweMain och Idhammars del) på det omfattande utbildningsprogram som nyanställda hos Dynamate får möjlighet att medverka i. Det är, och har varit, ett sant nöje att se utvecklingen och engagemanget hos kursdeltagarna!

Borlänge Energi genomför en omfattande verksamhetsanalys med hjälp av SweMain och Idhammar AB.

Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Borlänge Energi vill genom ett verksamhetsanalys inriktad mot driftsäkerhet och underhåll optimera sina kommande underhållssatsningar. Analysen som även med innefattar förbättrings/förändringsförslag beräknad vara klar under första kvartalet 2012.

Forsmarks kärnkraftverk satsar på RCM för att ytterligare optimera styrningen av sitt underhåll!

RCM, Reliability Centered Maintenance är en metod som optimerar underhållet för att sätta driftsäkerheten i focus. Metoden härstammar från flygindustrin och sprider sig som en löpeld över de industrier som ligger högt upp på skalan när det kommer till riskbaserat underhåll och driftsäkerhet.

Denna vecka sker en rejäl utbildningsinsats för utvalda underhållsledare inom Forsmark.

SSAB i Borlänge fortsätter med sin intensiva och framgångsrika satsning inom TPM.

I veckan genomförs ytterligare utbildning inom Total Productive Maintenence för nyanställda på underhållsavdelningen.

SSAB är beviset på att en traditionellt "smutsig industri" kan höja sin driftsäkerhet genom TPM. SSAB i Borlänge anses av många som svensk industris flaggskepp när det kommer till framgångsrik implementering av konceptet.

SweMain och Idhammar startar en omfattande utbildningsinsats åt nyanställda vid Dynamate – ett helägt dotterbolag till Scania CV AB.

Utbildningarna kommer att pågå in i år 2012 och innehåller ett stort antal olikartade ämnen. Denna utbildningsinsats är ytterligare ett bevis på Dynamates ambition att genom kompetensförstärkt personal kunna leverera optimala resultat till kund!

SweMain inleder tillsammans med Röset AB en utbildning i Beredning & Planering hos AstraZeneca AB.

Astra är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

De har med sina 62 000 medarbetare (47% i Europa, 31% i Nord- och Sydamerika samt 22% i Asien, Afrika och Australasien) en betydande marknadsandel inom läkemedelssegmentet!

I veckan startas 2 parallella utbildningsinsatser åt Swedavia på Arlanda.

Swedavia är ett svenskt statligt ägt företag som bildades den 1 april 2010, då det övertog ägandet och driften av de 14 flygplatser som före detta datum tillhörde affärsverket LFV. Swedavias uppdrag från staten är att inom affärsmässiga ramar aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att transportpolitiska mål uppnås.

SweMain Consulting AB genomför tillsammans med Idhammar ett underhållsprojekt på Sandvik SMT.

Sandvik Materials Technology (SMT) med drygt 4 000 anställda i Sandviken ska spara en halv miljard kronor under de närmaste två–tre åren.

Det omfattande åtgärdsprogrammet väntas förbättra SMT:s lönsamhet rejält. Avkastningen på sysselsatt kapital ska öka med åtminstone 10 procent, en fördubbling jämfört med i dag. Ledningen räknar med engångskostnader på 800–900 miljoner kronor för att sjösätta programmet. SMT står inför en stor utmaning och förhoppningsvis kommer SweMain och Idhammars underhållsprojekt att ha en bidragande effekt för att uppnå detta mål.

När vd Olof Faxander presenterade Sandvik nya strategiska inriktning så fick SMT två-tre år på sig att nå "klart högre lönsamhet". Om inte "en tydlig trend mot acceptabel lönsamhet" visar sig på "medellång sikt" kan hela eller delar av affärsområdet komma att säljas, var beskedet.